GREENPEACE

Vær stemmen planeten vår fortjener

Havet stiger, isen smelter, regnskogen brenner ned og havet drukner i plast. Hver dag skjer det urett mot dyr og natur som ikke kan forsvare seg selv. I denne situasjonen trengs din stemme mer enn noensinne. Greenpeace tar ikke imot støtte verken fra næringsliv eller myndigheter, så vi er helt avhengig av mennesker som deg for å kunne bevare vår uavhengighet og vår kraft til å bekjempe uretten. Sammen kan vi stanse uretten mot naturen.

Livet på land trenger din stemme

Hver dag hugges urgamle trær for å bli bruk-og-kast-produkter. Stadig flere dyre- og plantearter er utrydningstruet. Intensivt landbruk forurenser jord og vann. Kombinert med bruk av fossilt brensel utgjør skoghogst og landbrukets enorme kjøttproduksjon en tikkende bombe for jordens klima.
 
Framtidsutsiktene kan være skremmende, men står vi sammen er utviklingen mulig å snu. Ved å støtte Greenpeace gir du naturen og framtiden en stemme.

Våre vakre og storslåtte skoger spiller en viktig rolle for alt liv på jorden. De er hjem for to tredjedeler av livet på landjorda og rommer et enormt biologisk mangfold. Men skogene hugges ned i en faretruende fart. Gamle, verneverdige trær felles for å bli til engangsprodukter. Huggingen av jordens skoger har ikke konsekvenser kun for de utallige artene som bor der, men den utgjør også en stor trussel mot klodens klima. Skogene våre er langt mer enn summen av alle delene de består av. De kan ikke forsvare seg selv, men vi kan snakke deres sak. Våre skoger skal beskyttes!

Den hurtigvoksende, industrielle kjøttproduksjonen er en annen trussel mot jordens skoger og ville natur. Globalt legger kjøttproduksjonen beslag på 27% av jordas landområder, og hver eneste dag legger kjøtt- og meieriindustrien beslag på stadig mer areal for å gjøre plass til beite.

Klimakrisen er ikke lenger noe som ligger i fjern fremtid. Vi nærmer oss alt for fort 1,5 graders økning i gjennomsnittstemperatur. 1,5 grad høres ikke mye ut, men vi ser allerede nå hyppigere tilfeller av ekstremvær, som igjen fører til ufattelige menneskelige lidelser rundt på jorden. Samtidig står en tredjedel av jordens arter i fare for utryddelse. Vi må stoppe all ny utvinning av fossilt brensel og øke tempoet med omstilling til 100% fornybar energi.

Jorden er vårt felles hjem, og er alle en viktig del av dens fremtid. Hver for oss kan vi ikke løse de alvorlige miljøproblemene vi står ovenfor. Men sammen kan vi utgjøre en forskjell for våre uerstattlige skoger.

#Beskytt livet på land
Gi et bidrag

Du er bare noen få skritt fra å være stemmen som livet på land fortjener. Som bevis på støtten din sender vi deg et digitalt Greenpeace gavebevis. Du kan osgå Vipps til 508995.

Liv i havet trenger din stemme

Økende plastforurensing kveler havet samtidig som uansvarlig overfiske støvsuger det for artsmangfold. Utvinning av olje ødelegger sårbare havområder og klimaendringene er årsak til død for tidligere blomstrende korallrev.
 
Miljøødeleggelser truer livet i havene hver eneste dag. Det er skremmende, men vi har ennå tid til å snu endringene. Hvis vi går sammen og handler NÅ kan vi redde våre fantastiske hav.

Våre brusende, blå hav dekker 70% av planetens overflate og huser den største delen av alle kjente dyrearter. Vi mennesker er avhengig av havene. De er planetens største co2-lager, produserer oksygen og gir oss mat.

Men verdenshavene er under et enormt press. Ingen av dem slipper unna vår stadig voksende søppelproduksjon. Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Det tilsvarer et fullt lastebillass med plast rett i havet, hvert minutt. Plasten spres med havstrømmene og ender opp i alle verdenshjørner. Deretter nedbrytes den langsomt til mindre deler og gjør havet til en giftig suppe av mikroplast Hvert år dør hvaler, havskilpadder, havfugler og seler, enten fordi de spiser plast, kveles av plast eller vikler seg inn i plast.

Ødeleggelsene av havene og alt dets liv, stopper ikke ved den enormt ødeleggende plastforurensingen. Overfiske støvsuger havet for artsmangfold. Industriellt krillfiske er en økende trussel i Antarktis. Krill er grunnlaget i næringspyramiden i Sørishavet og uten god tilgang kollapser alt dyreliv.  Også her i Europa benyttes destruktive fangstmetoder som bl.a. ulovlig bruk av bunntrål, som igjen har store konsekvenser for havmiljøet. Store trålebåter holder fiskenett åpne under vann og trekker dem bortover havbunnen, som pløyes opp og ødelegges. Det utgjør et kjempeproblem for havmiljøet, fordi en sunn og levende bunnfauna er forutsetning for, at fiskebestandene trives.

Utvinning av fossilt brensel, som olje og gass, truer livet i og ved havet. Oljeutvinning er direkte forbundet til klimaforandringene, og årsak til at havisen smelter i et alarmerende tempo. Mange av plantens dyr er avhengig av isen og står i fare for utrydding når den smelter.  Stigende havtemperaturer har også katastrofale konsekvenser for blant annet korallrev, og dyr og mennesker som er avhengig av revene. Vi må stanse all ny utvinning av fossilt brensel i sårbare havområder og opprette marine verneområder for å beskytte jordens hav og alt livet i dem.

Jorden er vårt felles hjem, og vi er alle en viktig del av dens fremtid. Hver for oss kan vi ikke løse de alvorlige miljøproblemene vi står ovenfor. Men sammen kan vi utgjøre en forskjell for våre fantastiske hav.

#Beskytt livet i havet
Gi et bidrag

Du er bare noen få skritt fra å være stemmen som livet i havet fortjener. Som bevis på støtten din sender vi deg et digitalt Greenpeace gavebevis. Du kan osgå Vipps til 508995.

Vær stemmen planeten vår fortjener

Vi har i løpet av årene bidratt til en rekke positive forandringer for planeten. Men det ville ikke vært mulig uten stemmen, og støtten fra mennesker som deg. Her er et utvalg av noen av de fantastiske fremskrittene vi sammen har bidratt til.
 

Greenpeace har i over 45 år kjempet for å løse klimakrisen, beskyttet verdens skoger, forsvart våre hav og vært pådrivere for grønne alternativer. Her er noen av måtene du hjelper oss jobber på.

  • Vi etterforsker – Fremgangsrikt miljøarbeid krever pålitelige fakta. Vi samarbeider med forskere over hele verden og har egne forskningslaboratorier ved Exeter University i Storbritannia.
  • Vi dokumenterer – Miljøkriminalitet må kunne dokumenteres for å kunne holde selskaper og politikere ansvarlige for sine handlinger. En viktig del av vårt arbeid er derfor å reise ut i felt og fotografere, filme, intervjue mennesker og samle bevis.
  • Vi avslører – Ved hjelp av media og våre egne informasjonskanaler kan vi raskt få ut informasjon til millioner av mennesker verden over. Disse menneskene har, som velgere, forbrukere og aksjonærer, ofte stor makt til å påvirke.
  • Vi løfter fram løsninger – For å kunne påvirke må vi tydeliggjøre problemene, men også kunne vise konkrete og realistiske løsninger. Derfor presenterer vi alltid alternativer til det vi protesterer mot.
  • Vi påvirker beslutningstakere – Vi gir alltid motparten sjansen til å ta ansvar før vi starter offensivt kampanjearbeid.
  • Vi aksjonerer –  Iblant går utviklingen for langsomt eller til og med i feil retning. Da ser vi det som vårt ansvar å sette handling bak ordene for å beskytte planeten vår. Våre aksjoner er fredelige, ikke-voldelige og effektive.

Greenpeace jobber hver dag for å beskytte planeten. Vi stiller krav til politikere, regjeringer og selskaper for å sikre at de lever opp til egne miljøforpliktelser og stopper ødeleggelsen av vår fantastiske jord og det fantastiske dyrelivet vi deler med den.

Vi tar ikke imot bidrag fra selskaper eller stater i noe land. Vårt arbeid finansieres helt og fullt av støtte fra privatpersoner som deg. Det gjør at vi er uavhengige og frie til alltid å arbeide for planetens beste.

#Beskytt planeten
Gi et bidrag

Du er bare noen få skritt fra å være stemmen som vår planet fortjener. Som bevis på støtten din sender vi deg et digitalt Greenpeace gavebevis. Du kan osgå Vipps til 508995.

Planeten trenger hjelp og sammen er vi sterke og kan få til store forandringer. Arbeidet for å beskytte planeten tar tid, og det koster å påvirke beslutningstakere og bedrifter. Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon og tar ikke imot støtte fra næringsliv eller fra myndigheter noe sted i verden. Derfor er enkeltmenneskers engasjement selve ryggraden i Greenpeace. Takket være støtt fra mennesker som deg har vi drevet kampanjer i over 40 år med kontorer i mer enn 40 land fordelt over hele verden. Sammen kan vi gjøre en forskjell.