GREENPEACE

Vær den stemmen planeten vår fortjener

Havet stiger, isen smelter, regnskogen brenner ned og havet drukner i plast. Hver dag skjer det urett mot dyr og natur som ikke kan forsvare seg selv. I denne situasjonen trengs din stemme mer enn noensinne. Greenpeace tar ikke imot støtte verken fra næringsliv eller myndigheter, så vi er helt avhengig av mennesker som deg for å kunne bevare vår uavhengighet og vår kraft til å bekjempe uretten. Sammen kan vi stanse uretten mot naturen.

Vær den stemmen orangutangene fortjener

Vi mister mer enn 25 orangutanger hver dag. Se videoen om Rang-tan og støtt vårt arbeid for å legge press på bedrifter som har ansvaret for ødeleggelsen av orangutangenes hjem.
 

Indonesias regnskoger hogges ned i høyt tempo for å gjøre plass til palmeoljeplantasjer. På kun 16 år er halvparten av Indonesias orangutanbestand utryddet. Det tilsvarer 25 drepte orangutanger per dag. Disse flotte og kloke dyrene risikerer fullstendig utryddelse i nær framtid.

Indonesias regnskoger er de tredje største i verden. De rommet et rikt dyre- og planteliv, og mange arter finnes kun her. I tillegg er regnskogene avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen. Men disse fantastiske skogene blir ødelagt av selskaper for å dyrke palmeolje – en ingrediens man finner i over halvparten av produkter i matbutikker. Palmeoljeindustrien er derfor en trussel mot dyreliv, mennesker og miljøet.

Palmeoljeselskapene stjeler også land fra lokalsamfunn, der befolkningens hjem blir jevnet med jorden for å gjøre plass til gigantiske palmeoljeplantasjer. Deretter antenner selskapene branner for å rydde skogen vekk fra grunnen. Disse brannene slipper ut giftstoffer som truer millioner av menneskers helse i Sørøst-Asia.

Palmeolje kan produseres uten å ødelegge regnskogen. Men selv om flere store bedrifter har forpliktet seg til å stanse kjøp av palmeolje fra selskaper som bidrar til utrydding av regnskog – er det få tegn på reelle fremskritt.

Greenpeace har avslørt bedriftene ikke holder løftene sine, men velger å fortsette som før. Et av disse selskapene er Wilmar – verdens største palmeoljeselskap – som står for hele 40% av den globale palmeoljehandelen.

Det er på tide å kreve at de store markedsaktørene oversetter de store ordene til handling.  Sammen kan vi gjøre en forskjell for Indonesias regnskoger og orangutanger som Rang-tan. Dersom Wilmar faktisk mister sine største kunder blir de nødt til å stanse utryddingen av regnskog.

Som forbrukere, miljøforkjempere og mennesker som deler denne planeten, kan vi sammen legge press på industrien. Vi kan være den stemmen som orangutangene og regnskogen fortjener!

#Beskytt orangutangenes hjem
Gi et bidrag

Du er få skritt fra å være den stemmen regnskogen vår fortjener. Som bevis på din støtte, sender vi et Greenpeace Giverbevis direkte til din e-mail. Du kan også Vippse til 508995.

Vær den stemmen pingvinene fortjener

På få år har flere av adéliepingvinenes kolonier på iskanten forsvunnet. Stigende temperaturer truer deres hjem og yngleområder. I tillegg er pingvinene truet av økende industrielt fiske i Antarktis, som tømmer havet for maten de spiser.
 

Havet rundt Antarktis er hjemsted for et fascinerende dyreliv – arter som adéliepingvinen, blåhvalen og leopardselen hører til her. Sørishavet spiller samtidig en helt avgjørende rolle i reguleringen av Jordens klima ved å lagre enorme mengder CO2 i vannet og ved å binde karbon i alger og havets små og store dyr.

Men dette fantastiske havet og det unike livet som finnes der er under press. Det varmere klimaet får isen til å smelte med stadig større hastighet, og uregulert industrielt fiske tømmer havene for store fiskebestander og det lille krepsedyret krill – selve grunnsteinen i Sørishavets næringskjeder.

Klimaendringene og menneskelig aktivitet er altså ikke bare en trussel mot pingvinene. Vi risikerer å miste hele økosystemer i havene rundt Antarktis hvis vi ikke beskytter dem bedre.

I år var Greenpeaces forskningsteam i Antarktis for å dokumentere det sårbare livet på havbunnen, også i områder som aldri tidligere har blitt utforsket. Her fant vi sjeldne fisk, ulike hvalarter, pingviner og et mangfold av arter som minner om tropiske korallrev i havdypet. Men vi fant også mikroplast  – altså bittesmå rester av plastsøppel fra andre steder i verden – i vannet, og farlige kjemikalier i snøen og isen der nede – tusenvis av kilometer fra sivilisasjonen. Slike stoffer kan skade dyrenes forplantningsevne og påvirke fosterutviklingen. I tillegg så vi flere industrielle fisketrålere i gang med krillfiske – som kan bety mindre mat for pingvinene og hvalene.

Men en god nyhet er at vi i sommeren nådde en kjempeviktig milepæl i kampen for å beskytte disse havområdene: vi fikk store deler av krillindustrien til å gå med på å stanse trålingen etter krill i flere av pingvinenes yngleområder! Nå fortsetter vi arbeidet for å beskytte Antarktis også fra annet industrielt fiske.

Om mindre enn én måned har vi en enestående mulighet til å få en global avtale om beskyttelse av adéliepingvinens hjem i Antarktis. Under den Antarktiske Havkommisjonens møter i oktober skal de ta stilling til opprettelsen av verdens største marine verneområde, nettopp i Sørishavet, og her trenger vi din hjelp. Det er nemlig flere land, inkludert Norge, som ennå ikke har gitt sin fulle støtte til opprettelsen av dette verneområdet, som internasjonal forskning over mange år har vist er enormt viktig.

Med hjelpen fra mennesker som deg kan vi legge press på beslutningstakere, og gjøre denne visjonen om verdens største verneområde til virkelighet. Under møtene vil vi legge frem noe av datamaterialet vi samlet inn under vår ekspedisjon, og over 1.8 millioner underskrifter fra mennesker verden over som ønsker seg dette verneområdet – beviset på at vi er en global bevegelse som forventer at de ansvarlige landene nå viser at de er sitt ansvar verdig og vedtar beskyttelse av disse unike og viktige havområdene.

Friske hav er avgjørende for alt liv på planeten vår. Sammen kan vi skape et verdensomspennende press og være den stemmen som dyrelivet i Antarktis fortjener. Bli med og gi verden en vidunderlig gave – verdens største marine verneområde i Antarktis!

#Beskytt pingvinenes hjem
Gi et bidrag

Du er få skritt fra å være den stemmen Antarktis fortjener. Som bevis på din støtte sender vi et Greenpeace Giverbevis direkte til din e-mail. Du kan også Vippse til 508995.

Vær stemmen planeten vår fortjener

Vi har i løpet av årene bidratt til en rekke positive forandringer for planeten. Men det ville ikke vært mulig uten stemmen, og støtten fra mennesker som deg. Her er et utvalg av noen av de fantastiske fremskrittene vi sammen har bidratt til.
 

Greenpeace har i over 45 år kjempet for å løse klimakrisen, beskyttet verdens skoger, forsvart våre hav og vært pådrivere for grønne alternativer. Her er noen av måtene du hjelper oss jobber på.

  • Vi etterforsker – Fremgangsrikt miljøarbeid krever pålitelige fakta. Vi samarbeider med forskere over hele verden og har egne forskningslaboratorier ved Exeter University i Storbritannia.
  • Vi dokumenterer – Miljøkriminalitet må kunne dokumenteres for å kunne holde selskaper og politikere ansvarlige for sine handlinger. En viktig del av vårt arbeid er derfor å reise ut i felt og fotografere, filme, intervjue mennesker og samle bevis.
  • Vi avslører – Ved hjelp av media og våre egne informasjonskanaler kan vi raskt få ut informasjon til millioner av mennesker verden over. Disse menneskene har, som velgere, forbrukere og aksjonærer, ofte stor makt til å påvirke.
  • Vi løfter fram løsninger – For å kunne påvirke må vi tydeliggjøre problemene, men også kunne vise konkrete og realistiske løsninger. Derfor presenterer vi alltid alternativer til det vi protesterer mot.
  • Vi påvirker beslutningstakere – Vi gir alltid motparten sjansen til å ta ansvar før vi starter offensivt kampanjearbeid.
  • Vi aksjonerer –  Iblant går utviklingen for langsomt eller til og med i feil retning. Da ser vi det som vårt ansvar å sette handling bak ordene for å beskytte planeten vår. Våre aksjoner er fredelige, ikke-voldelige og effektive.

Greenpeace jobber hver dag for å beskytte planeten. Vi stiller krav til politikere, regjeringer og selskaper for å sikre at de lever opp til egne miljøforpliktelser og stopper ødeleggelsen av vår fantastiske jord og det fantastiske dyrelivet vi deler med den.

Vi tar ikke imot bidrag fra selskaper eller stater i noe land. Vårt arbeid finansieres helt og fullt av støtte fra privatpersoner som deg. Det gjør at vi er uavhengige og frie til alltid å arbeide for planetens beste.

#Beskytt planeten
Gi et bidrag

Du er bare noen få skritt fra å være stemmen som vår planet fortjener. Som bevis på støtten din sender vi deg et digitalt Greenpeace gavebevis. Du kan også Vippse til 508995.

Planeten trenger hjelp og sammen er vi sterke og kan få til store forandringer. Arbeidet for å beskytte planeten tar tid, og det koster å påvirke beslutningstakere og bedrifter. Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon og tar ikke imot støtte fra næringsliv eller fra myndigheter noe sted i verden. Derfor er enkeltmenneskers engasjement selve ryggraden i Greenpeace. Takket være støtt fra mennesker som deg har vi drevet kampanjer i over 40 år med kontorer i mer enn 40 land fordelt over hele verden. Sammen kan vi gjøre en forskjell.